Voorword

Voorword van Bescheiden Maar Onverzettelijk: Een Biografie Van Professor Hilmar Johannes Backer

Voor U ligt de biografie van Prof.Dr. Hilmar Johannes Backer (1882-1959), een wetenschapper en docent van nationale en internationale allure. Is dit boek alleen van interesse voor organisch-chemici, geïnteresseerd in de historie van hun vakgebied? Nee, zeker niet. Backers naam en werk zijn niet alleen vastgelegd in de herinnering van zijn vele studenten, promovendi en medewerkers, maar ook door velen die hem niet persoonlijk hebben gekend  wordt hij met respect herdacht. Backer was niet alleen een bevlogen universitair wetenschapper, maar hij had daarnaast ook een grote belangstelling voor het functioneren van een academicus in het laboratorium en in de maatschappij. Deze biografie, geschreven door Drs. Ulco Kooystra, vakreferent aan de Unversiteitsbibliotheek te Groningen, is niet alleen gericht op het werk van Backer als academisch onderzoeker maar beschrijft ook leven en werk van de mens Backer in al zijn facetten. Backer zag zijn taak breder dan alleen het afleveren van goede onderzoekers en docenten aan de maatschappij. Hij had een grote belangstelling voor het welzijn van zijn studenten en hij hielp zijn studenten om, ieder naar eigen karakter en instelling, een toekomst op te bouwen die recht deed aan hun capaciteiten en die zou bijdragen aan hun levensgeluk. De zorg van Backer voor zijn studenten is legendarisch en vooral ook in de tweede wereldoorlog is hij voor hen uitgegroeid tot een rots in de branding van het oorlogsgeweld.

De biografie beschrijft professor Backer als onderzoeker en docent gedurende de lange periode van 1916 tot 1952. Zijn zeer omvangrijke wetenschappelijke werk, primair op het terrein van de synthetisch-organische chemie, wordt ook thans nog regelmatig geciteerd. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan zijn bijzondere persoonlijkheid en aan zijn zeer brede verdiensten voor de Universiteit van Groningen. Het boek levert hiermee een hoogst interessante bijdrage aan onze kennis van de geschiedenis van de Groningse Universiteit in de eerste helft van de twintigste eeuw.

                                                               Jan B.F.N.Engberts

                                                               Voorzitter Hilmar Johannes Backerfonds