H.J.Backer’s Wetenschappelijke Werk

Via Chemical Abstracts is het goed mogelijk om een overzicht te krijgen van de door Backer gepubliceerde 352 wetenschappelijke artikelen.  Publicatie van de overgrote meerderheid vond een plaats in Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas (et de la Belgique) vaak kortweg aangeduid met Recueil. Duidelijk is dat er onderzoeksthema’s zijn die een groot aantal jaren zijn aandacht hebben gehad. Daarnaast valt zijn brede onderzoeksinteresse op. Hoewel Backer een synthetisch organicus was, schuwde hij zeker niet het gebruik van fysische technieken. Dit is een opmerkelijk feit, zeker in de eerste helft van de twintigste eeuw.Hij heeft zuurdissociatieconstanten en kinetische parameters gemeten, Hammett substituentconstanten toegepast en reeds in 1931 kristallografische methoden bij zijn onderzoek gebruikt. Verder had hij een duidelijke farmaceutische interesse (steroïden, vitamines) en een opmerkelijke belangstelling voor verbindingen met een bijzondere structuur, zoals bolvormige moleculen. Gedurende zijn hele loopbaan ging zijn speciale liefde uit naar de organische zwavelchemie: sulfonen, sulfinezuren, sulfenylverbindingen, heterocyclische verbindingen met zwavelatomen, en vooral ook carbonzuren gemodificeerd met o.a. zwavel- en seleenatomen. Tussen 1948 en 1954 publiceerde hij in het Recueil niet minder dan 44 artikelen onder de titel “Properties of the Sulfonyl Group”. Maar ook eerder verscheen al een reeks van systematische studies van de chemie van sulfonylverbindingen, waaronder de additie van zwaveldioxide aan butadiëen en verwante verbindingen. Deze belangstelling heeft hij duidelijk doorgegeven aan latere generaties van onderzoekers in Groningen: de synthetici Strating, Zwanenburg, van Leusen en de fysisch-organicus Engberts. Vroeg in zijn carrière hadden vooral  ook nitrosoverbindingen zijn belangstelling en deze interesse bleef tot het einde bestaan. Een hoogtepunt was zeker het werk van Thymen de Boer die in 1954 een efficiënte bereidingsmethode voor diazomethaan het licht deed zien. Het belangrijke reagens werd in goede opbrengst gemaakt door de alkalische ontleding van p-tolylsulfonylmethylnitrosamide en deze methode wordt nog steeds toegepast.

Het werk van Backer was verder befaamd vanwege de grote degelijkheid en betrouwbaarheid. Veel van Backer’s publicaties werden ook jaren na Backer’s dood nog veelvuldig geciteerd.